Z činnosti Spolku přátel památek na podzim 2023

V sobotu 23. září uspořádal spolek v rámci oslav tradiční strupčické Svatováclavské pouti spojené se Slavnostmi česneku zajímavou výstava fotografií. Dvojice snímků porovnávaly stav některých domů ve Strupčicích v roce 1984 a v roce 2023.

Hned vzápětí, v čtvrtek 28. září, následoval Svatováclavský koncert na společenském sále Hospody Ve Dvoře, na němž vystoupil vystoupil skvělý smíšený pěvecký sbor NaHlas! z Chomutova pod vedením Mgr. Aleny Grée. Mladé hlasy zpříjemnily přítomnému publiku sváteční odpoledne.

V návaznosti na Den válečných veteránů (11. 11.) proběhl v neděli 12. listopadu na místním hřbitově ve Strupčicích krátký pietní akt, při němž byl slavnostně odhalen zrestaurovaný pomník na hrobě Václava Michla, příslušníka čs. legií v Itálii. Opravu čestného hrobu zajistil Spolek přátel památek ve spolupráci s obcí Strupčice. Zároveň byla uctěna památka všech československých legionářů, kteří se zásadním způsobem zasloužili o vznik samostatné Československé republiky v roce 1918. Starosta v krátkém projevu jmenovitě připomněl legionáře, kteří v obci žili v meziválečném období a po roce 1945. Dále starosta uvedl: „Myslíme i na válečné veterány, kteří bojovali za naši svobodu v druhé světové válce. Bohužel z těchto hrdinů již mezi námi nikdo nežije, posledním byl pan Vladimír Stránský, příslušník 1. čs. armádního sboru, držitel mnoha vyznamenání a ceny obce Strupčice, který zemřel v březnu letošního roku“. Připomněl i dvacítku dalších zdejších bojovníků za svobodu.

Členové spolku položili v pátek 17. listopadu kytici u pamětní desky na budově Obecního úřadu ve Strupčicích. Pamětní deska připomíná Sametovou revoluci ve vztahu k záchraně obce před její likvidací z důvodu těžby uhlí znázorněním symbolického času „Za pět minut dvanáct“.