O spolku

Spolek přátel památek obce Strupčice vznikl 7. 5. 2014, kdy byl zapsán do spolkového rejstříku.

Spolek se zaměřuje na propagaci místních památek, zejména kostela sv. Václava ve Strupčicích a kostela sv. Marka v Sušanech, ale také zdejších soch a plastik. Cílem spolku je napomoci opravě obou kostelů, napomoci získání finančních prostředků na jejich opravu, vyvolat zájem občanů o památky a podpořit turistický ruch v obci.

K naplnění svých cílů pořádá spolek především kulturní, vzdělávací a společenské akce, spolupracuje s obcí, školou a dalšími subjekty, realizuje propagační a popularizační činnost prostřednictvím plakátů, prospektů a upomínkových předmětů, webu a facebookových stránek spolku.

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, která souhlasí se stanovami a cíli spolku.

Spolek je otevřen široké veřejnosti, spolupracovat s ním nebo se aktivně zapojit do jeho činnosti, může kdokoliv.