Okořín

Sloup Nejsvětější Trojice
Sloup z roku 1860 stával při polní cestě z Okořína do Všestud, v 50. nebo 60. letech byl slině poškozen, vlastní socha Nejsvětější Trojice byla zničena a na místě zůstalo pouze torzo (sokl a část sloupu). V roce 2008 bylo torzo sejmuto, sochař Štěpán Bílek provedl restaurátorské práce, doplnil chybějící část sloupu a na vrchol vytvořil novou sochu. V roce 2009 byl sloup s novou sochou instalován u rybníka na návsi v Okoříně.
Okořín - Sloup Nejsv. Trojice

Smírčí kříž
Hrubě opracovaný pískovcový kříž, tzv. tlapatý, tzn. s rameny zužujícími se k místu křížení, datovaný rokem 1626. Jeho výška nad zemí je 150 cm (celková 215 cm), rozpětí ramen 103 cm a tloušťka v průměru 38 cm. Kříž se asi do roku 1985 nacházel u křižovatky cest z Okořína do Zaječic a z Vrskmaně do Pesvic, v příkopu u tzv. vodárny nad Okořínem. Patrně v r. 1985 byl za nevyjasněných okolností přemístěn na soukromý pozemek u čp. 46 v Orasíně. 6. 5. 2017 byl převezen na náves do Okořína, kde byl očištěn, zasazen a 20. května 2017 na novém stanovišti slavnostně odhalen.

Bílá boží muka
Boží muka z roku 1583 s pletencovými nárožími ze světlého pískovce stávala nad Okořínem u cesty do tzv. Lumpu. Jedná se patrně o nejstarší drobnou sakrální památku na území obce Strupčice. Dlouhá léta byla nezvěstná. Po jejím objevení rozhodla obec o restaurování a umístění na přibližně původní místo. Opravy se ujal na jaře roku 2020 sochař Štěpán Bílek a práci dokončil 18. května 2020. Plastika se nachází u křižovatky cest v západní (horní) části Okořína v ulici U Rozvalin.