Okořín

Sloup Nejsvětější Trojice
Sloup z roku 1860 stával při polní cestě z Okořína do Všestud, v 50. nebo 60. letech byl slině poškozen, vlastní socha Nejsvětější Trojice byla zničena a na místě zůstalo pouze torzo (sokl a část sloupu). V roce 2008 bylo torzo sejmuto, sochař Štěpán Bílek provedl restaurátorské práce, doplnil chybějící část sloupu a na vrchol vytvořil novou sochu. V roce 2009 byl sloup s novou sochou instalován u rybníka na návsi v Okoříně.

Okořín - Sloup Nejsv. Trojice