Strupčická Noc kostelů 2024

V pátek 7. června se v místním kostele sv. Václava uskutečnila již po desáté tradiční Noc kostelů. Akci tentokrát zahájilo pětiminutové vyzvánění nových zvonů, které byly na konci loňského roku umístěny do velké věže kostela. Vstupní varhanní intrádu zahrál Petr Stašek a na něj navázalo skvělé vystoupení dvou „mládežnických“ sborů, pěveckého sboru COMODO Gymnázia Chomutov a Komorního sboru Ventilky ZUŠ Jirkov pod taktovkou Mgr. Marie Hánové a za klávesového doprovodu Mgr. Luboše Hány. Program pokračoval vyprávěním starosty Luďka Pěnkavy o jeho zážitcích z letošní cesty na Srí Lanku, do Indie a Nepálu. Povídání doplnil projekcí fotek a krátkých videí. Nakonec skupina návštěvníků vyšla po novém schodišti do podkroví kostela a prohlédla si půdní a věžní prostory včetně zvonice s novými zvony, jejichž zvuk si pak mohla bezprostředně poslechnout a také se podívat z výšky na podvečerní Strupčice. Pro všechny to byl nevšední zážitek. Večer byl pohodový, počasí příjemné, nechybělo občerstvení a košt mešních vín, a tak účastníci poseděli před kostelem do 21:20 hodin. Kostel byl po celou dobu otevřený, kdo chtěl, mohl si jej volně prohlédnout.