Připomínka zašlé slávy místní železniční lokálky

Spolek přátel památek ve spolupráci s obcí Strupčice realizoval a 8. května 2024 „odhalil“ artefakt, který připomíná zaniklou lokální dráhu Počerady – Vrskmaň a hlavně železniční stanici neboli nádraží ve Strupčicích. Dráha byla uvedena do provozu 1. března 1887 a zajišťovala nákladní i osobní přepravu, od 28. května 1961 již jen mezi Havraní a Vrskmaní a 27. května 1962 byla osobní doprava zastavena. Nákladní doprava byla definitivně ukončena v roce 1984. Artefakt, jehož podobu navrhl Ing. arch. Martin Rössler, je umístěný v ose bývalé železniční trati a nedaleko od nádraží, zlikvidovaného v druhé polovině 80. let 20. století. Základ tvoří 9 dřevěných pražců, svisle ukotvených v zemi, s nápisem Nádraží Strupčice. Vedle se nachází kolejové pole, uložené ve štěrkovém loži, osazené ručním přestavníkem s výměnovým návěstidlem a nechybí ani kilometrovník. Třetí částí jsou dvě tabule s informacemi o zdejší lokálce a nádraží, včetně starých fotografií. Artefakt je 10. zastavením místní naučné stezky. Pohodové akce, jež byla malou slavností, spojenou s lehkým občerstvením, se zúčastnilo přes padesát příznivců všech věkových skupin. Samozřejmě, že pamětníci zavzpomínali a přidali k lepšímu nějakou tu historku z doby před více než 60 lety.