Nové zvony ve velké věži strupčického kostela sv. Václava ve Strupčicích

Po 82 letech se do velké věže kostela sv. Václava ve Strupčicích „vrátily“ zvony. Tři nové zvony odlilo Zvonařství Michal Votruba z Myslkovic u Tábora a do věže byly zavěšeny v neděli 3. prosince 2023 spolu s repasovaným zvonem z roku 1886. Celkové pořizovací náklady činily 1 380 104 Kč. Odlití zvonů a jejich následnou instalaci financovala obe  Strupčice ze svého rozpočtu, ale i z dotací a darů. Náklady obce činily 578 201 Kč, sponzoři a dárci přispěli částkou 801 903 Kč. Ústecký kraj poskytl dotaci ve výši 350 tis. Kč a z celkem 33 dárců přispěla nejvíce paní Marianne Kehren z Kanady s částkou 277 tis. Kč. Všem dárcům, ať už přispěli jakoukoliv částkou, patří velký dík.

Žehnání zvonů

Žehnání se mělo původně konat 17. listopadu, ale z důvodu časového skluzu byla slavnostní chvíle přesunuta na první adventní neděli 3. prosince. Událost, zvaná též svěcení, se opakovala po 100 letech. To předchozí žehnání proběhlo 13. května 1923. Historické strupčické zvony byly totiž 16. října 1916 odebrány pro válečné účely. Po první světové válce pak byla uspořádána sbírka na pořízení nových zvonů. Ty odlila v r. 1923 chomutovská firma Herold v počtu tří kusů. Ve věži kostela však dlouho nevydržely a asi v r. 1941 byly znovu „zrekvírovány“ pro válečné účely. Po 82 letech se tedy Strupčice dočkaly 3 nových zvonů, které doplňují starý zvonec z roku 1886.

Program probíhal dopoledne od 9 hod., kdy byly zvony sv. Václav, P. Maria, sv. Anna i bezejmenný zvon z roku 1886, vystaveny před kostelem k volné prohlídce. Od 10 hodin se konala v kostele slavnostní mše, kterou sloužil Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, jenž na začátku mše podepsal spolu se starostou obce Luďkem Pěnkavou, jirkovským děkanem P. Miroslavem Dvouletým a zvonařem Michalem Votrubou z Myslkovic u Tábora, pamětní list. Po mši biskup zvony požehnal a spolu se starostou, přítomným hejtmanem Janem Schillerem a dalšími občany, poklepal dřevěnou paličkou na pozvednutý historický zvon. Potom byly zvony jeřábem postupně vyzdviženy k velké věži, kde je zvonaři pomocí kladky protáhli západním věžním oknem do věže, kde je zavěsili na zvonovou stolici. Po žehnání bylo pořízeno i společné foto. Pak se přítomní mohli u stánku Spolku přátel památek a Spolku sv. Marka občerstvit na účet obce výborným gulášem, který připravila paní Lucie Pomahačová, ale i skvělou vánočkou či bábovkou a vše zapít horkými nápoji, svařákem, čajem či kávou, jež při mrazivém počasí přišly opravdu vhod. Akce skončila ve 13 hodin a zvony se poprvé rozezněly téhož dne odpoledne v 16:40 hodin při rozsvěcení vánočního stromu. Všem organizátorům i zúčastněným patří veliké poděkování za zdar celé této výjimečné události, která se nebude za života současníků ve Strupčicích jistě opakovat.