Strupčice

Kostel svatého Václava
Jednolodní kostel, v jádře ze 14. století, stojí na pahorku v severovýchodní části Strupčic. Byl upravován v pozdní gotice, renesanci a baroku. Naposledy byl přestavěn a rozšířen v roce 1780. Do roku 1878 byl kolem kostela hřbitov.
Strupčice - Kostel sv. Václava

Svatý Václav
Původní pískovcová socha patrona obce a zdejšího kostela, umístěná v nice nad vchodem do kostela.
Strupčice - Sv. Václav v nice

Smírčí kříž latinský
Pískovcový kříž z 16. století, původem z Vrchnice, stojí vedle vchodu do kostela.
Strupčice - Smírčí kříž latinský 

Smírčí kříž tzv. cyrilometodějský
Pískovcový kříž z 16. století, původem z Vrchnice, umístěn v severní části areálu kostela.
Strupčice - Smírčí kříž cyrilometodějský

Madona s Dítětem
Tzv. Panna Maria Pasovská – pískovcová socha z poloviny 18. století, původem z Prunéřova, stojí před kostelem.
Strupčice - Madona s dítětem

Pieta na sloupu (kralupská)
Pískovcová socha z roku 1718, původem z Kralup u Chomutova, umístěna u vstupu na hřbitov.
Strupčice - Pieta na sloupu (kralupská)

Pomník obětem první a druhé světové války
Teracový pomník z roku 1920, původně umístěný na strupčické návsi, od roku 2014 u vstupu na hřbitov.
Strupčice - Pomník obětem I. a II. světové války

Svatý Jan Nepomucký
Pískovcová socha od Johanna Vettera z roku 1723, původem z Tušimic, umístěna u potoka v menším parčíku pod kostelem.
Strupčice - Sv. Jan Nepomucký

Boží muka pozdně gotická
Čtyřboký pískovcový sloup, zakončený čtyřbokou lucernou, datovaný pravděpodobně rokem 1716 (druhá číslice je nečitelná), původem z Bystřice, umístěný na rozcestí pod kostelem.
Strupčice - Boží muka pozdně gotická

Pieta strupčická
Původní pískovcová socha z roku 1755, stojí v parčíku pod kostelem.
Strupčice - Pieta strupčická

Žernov velký
Pískovcový mlýnský kámen o průměru 140 cm a tloušťce 45 cm, leží v parčíku pod kostelem.
Strupčice - Žernov velký

Pieta na sloupu (klášterecká)
Skulptura je tvořena dvěma částmi. Horní část – plastika sedící Panny Marie s tělem mrtvého Krista na klíně, hlavice a dřík, byly původně součástí Piety v Klášterci n. Ohří. Spodní část – sokl s nápisem a datací 1718 byl součástí sloupu Nejsvětější Trojice v Drahonicích. Socha stojí uprostřed parčíku pod kostelem.
Strupčice - Pieta na sloupu (klášterecká)

Svatý Václav
Původní strupčická pískovcová socha patrona obce z roku 1833 stojící uprostřed návsi. V oválných kartuších na podstavci je na čelní straně reliéf P. Marie, na bocích – vlevo sv. Jan Nepomucký, vpravo sv. Josef, na zadní straně je německý zřizovací nápis.
Strupčice - Sv. Václav na návsi

Kříž latinský
Novodobý pískovcový kříž, osazený v roce 2008 na sokl z roku 1728. Sokl nesl původně sochu sv. Josefa. Později, asi začátkem 19. stol. byla socha nahrazena křížem. Plastika stála u staré polní cesty do Vrskmaně. Koncem 20. století byla poničena, následně přemístěna na náves, restaurována a doplněna o nový kříž.
Strupčice - Kříž latinský

Žernov malý
Pískovcový mlýnský kámen o průměru 60 cm a tloušťce 40 cm, leží na soukromém pozemku u domu čp. 113 v Šachetní ulici.
Strupčice - Žernov malý

Kaplička Panny Marie
Kaplička se schodištěm, stojící mezi dvěma lípami na malém návrší u polní cesty ze Strupčic do Hošnic. Novodobá stavba z let 2004 – 2009 na místě původní kapličky z 2. pol. 19. století. Lípy byly vysazeny pravděpodobně v roce 1798.
Strupčice - Kaplička Panny Marie