Strupčická Noc kostelů 2023

K projektu Noc kostelů se kostel sv. Václava ve Strupčicích připojil již po deváté. Dveře kostela byly v páteční podvečer 2. června otevřeny od 16:30 do 21:00, přičemž od 18:00 do 20:00 hodin probíhal oficiální program, jenž měl obdobnou (osvědčenou) strukturu jako v předešlých letech.
Program zahájila varhanní intráda v podání pana Prokopa Kindlera ze Staňkovic. Přítomní hosté si tak mohli poslechnout, jak znějí strupčické varhany, pocházející z roku 1905, jež vyrobila známá krnovská varhanářská firma Rieger a kostelu je v témž roce věnoval pan Cornel Pürkner ze Strupčic.
Na intrádu navázalo krásné vystoupení chomutovského smíšeného pěveckého sboru Aurum pod vedením paní Magdy Martincové v trvání ca 45 minut. Posluchači vyslechli převážně duchovní skladby různých autorů, včetně východních slovanských liturgických zpěvů, ale i úpravy lidových písní.
Třetím bodem programu bylo poutavé povídání známého českého architekta, herce a spisovatele (skvělého vypravěče) pana Davida Vávry o duchovních místech nejen v Čechách, ale i ve světě, z pohledu architekta.
Závěr patřil jako obvykle volné prohlídce kostela. Před kostelem pak bylo pro návštěvníky připravené malé občerstvení a košt výborných moravských mešních vín. Od plánovaného zapálení svíček jsme tentokrát z důvodu velkého sucha upustili.
Pořadatelem byl místní Spolek přátel památek ve spolupráci s obcí Strupčice a pod patronátem Děkanství Jirkov. Průvodcem večera byla Ing. Michaela Rösslerová a Miroslav Rokoš, technickou pomoc zajišťoval Ing. Arch. Martin Rössler a starosta obce pan Luděk Pěnkava. Do kostela zavítalo celkem 76 lidí, z toho 45 návštěvníků, 28 účinkujících a 3 pořadatelé. Atmosféra byla jako vždy neformální. Náš upřímný dík patří Litoměřickému biskupství za podporu celé akce a za dodaný propagační materiál s tématikou Noci kostelů. Děkujeme pracovnicím obce za úklid, také všem účinkujícím a návštěvníkům a těšíme se nahledanou při některé další akci spolku.
Za Spolek přátel památek obce Strupčice Miroslav Rokoš