Noc kostelů 2019 – ve Strupčicích popáté

Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska. První ročník této akce se v České republice uskutečnil v roce 2009. Letošní 11. ročník se konal v pátek 24. května, přičemž kostel sv. Václava ve Strupčicích se k projektu připojil popáté. Program probíhal v podvečer od 18 do 20 hodin a zahrnoval úvodní varhanní intrádu v podání Petra Staška ze Sušan, při níž si přítomní hosté mohli poslechnout, jak znějí varhany strupčického kostela. Dále následovalo vystoupení smíšeného pěveckého sboru podkrušnohoského gymnázia v Mostě s názvem SMoG (viz foto), pod taktovkou sbormistryně Mgr. Dany Řepové. Nechybělo ani malé občerstvení v podobě nealko nápojů a zdobených perníčků z domácí produkce Rösslerových, spojené s ochutnávkou mešních vín, po níž následovalo vyprávění známého regionálního cestovatele a milovníka Afriky Martina Šíla z Kadaně z jeho cest po „černém“ kontinentu, spojené s promítáním pořízených snímků. Závěr patřil volné prohlídce kostela. Při odchodu obdrželi návštěvníci svíčky ve skleněných nádobkách, které zažehli a umístili kolem vstupu do kostela – svíčky pak svítily dlouho do noci. Pořadatelem zdejší Noci kostelů byl místní Spolek přátel památek obce Strupčice pod patronátem Děkanství Jirkov a ve spolupráci s obcí Strupčice a koordinátorkou Noci kostelů pro Biskupství Litoměřické. Průvodcem programu byla Ing. Michaela Rösslerová a Miroslav Rokoš. Velice potěšující byla návštěvnost, která oproti loňsku zaznamenala výrazný vzestup. Do kostela zavítalo celkem 76 osob, z toho 3 pořadatelé, 33 účinkujících (1 varhaník, 1 sbormistryně, 30 sboristů a sboristek a 1 cestovatel) a 40 návštěvníků, většinou lidí, kteří běžně kostel nenavštěvují. Atmosféra dvouhodinovky byl neformální. Zájemci si mohli odnést propagační brožurku, několik druhů pohlednic, pexeso či zápalky, vše s logem Noci kostelů a „gratis“. Všem účinkujícím i návštěvníkům vyslovujeme velký dík a těšíme se nahledanou při některé další akci.
Za pořádající Spolek přátel památek obce Strupčice Miroslav Rokoš

Pěvecký sbor SMoG z Mostu