Do konce roku 2023 lze přispět na pořízení zvonů pro Strupčický kostel

V rámci veřejné sbírky na opravu kostela sv. Václava ve Strupčicích lze do konce roku 2023 přispívat na pořízení zvonů pro tento kostel. Pro tento účel lze finanční prostředky poukázat na účet veřejné sbírky obce Strupčice, vedený u Komerční banky, číslo účtu 115-2406820227/0100, variabilní symbol 333, zpráva pro příjemce: zvony. Dárci budou uvedeni v soupisu dárců, který bude trvale umístěn v předsíni kostela. Po ukončení financování zvonů, tj. po 31. 12. 2023, bude sbírka nadále pokračovat pro účely dalších oprav kostela, a k zasílání peněz se již nebude připisovat uvedený variabilní symbol a zpráva pro příjemce.