Pozvánka na členskou schůzi Spolku 1. 2. 2015

Vážení přátelé, srdečně vás zveme na veřejnou schůzi Spolku přátel památek obce Strupčice, která proběhne v neděli 1. února od 15,30 hod. v zasedací síni Obecního úřadu ve Strupčicích. Program: 1. Informace o činnosti spolku za uplynulé období 2. Plán činnosti spolku na rok 2015 3. Příprava akcí spolku na I. čtvrtletí 2015 4. Projekt … [Čti více…]

Zpívající betlém v Sušanech

Více než padesát návštěvníků zavítalo v neděli 21. prosince odpoledne do kostela sv. Marka v Sušanech. Osmičlenná Schola pod vedením P. Radima Vondráčka si pro ně připravila pásmo adventních a vánočních zpěvů (písní a koled). Do programu byla rovněž zařazena čtyři krátká biblická čtení. Kromě poslechu živého zpívajícího betlému (v podání Scholy), zasazeného do umně vyrobených kulis, znázorňujících … [Čti více…]