6. členská schůze spolku

V neděli 29. října 2017 proběhla 6. členská schůze spolku. Na ní byla, za odstoupivší Janu Vargovou, zvolena nová předsedkyně Michaela Rösslerová. Změnilo se i sídlo spolku – novým sídlem jsou Strupčice 51, 431 14 Strupčice. Členové také projednali plán akcí na rok 2018 – měly by být minimálně tři: Noc kostelů, Svatováclavský koncert a … [Čti více…]

Svatováclavský koncert 2017 ve Strupčicích

Svatováclavský koncert 2017 ve Strupčicích

  Skvělou tečku za strupčickou Svatováclavskou poutí 2017 udělal v neděli 1. října vokálně instrumentální soubor Madrigal z Kadaně. Šestnáct mladých sboristů a zároveň hudebníků, pod vedením MgA. Hany Ondráčkové, potěšilo nejen sluch, ale i srdce, bezmála padesátky hostů, kteří si je přišli poslechnout do kostela sv. Václava ve Strupčicích. Široký žánrový repertoár od „klasiky“, přes upravené … [Čti více…]

Cihlářské muzeum Strupčice – výstava 2017

Cihlářské muzeum Strupčice - výstava 2017

   Symbolicky 28. září 2017 zahájilo pod patronací Obce Strupčice a Spolku přátel památek Obce Strupčice svou činnost Cihlářské muzeum Strupčice. Smyslem muzea je připomínat jedinečnou a bohatou historii cihlářství v obci a prezentovat ji přístupnou formou široké veřejnosti. V první fázi bude Cihlářské muzeum Strupčice fungovat pouze na internetových stránkách, jejichž podoba se připravuje. Případné vybudování skutečného hmotného … [Čti více…]