Strupčická Noc kostelů 2021

Kostel sv. Václava ve Strupčicích se k projektu Noc kostelů připojil letos již posedmé. Téměř do poslední chvíle jsme si nebyli jisti, zda budeme moci uskutečnit plánovaný program v plném rozsahu. Naštěstí přetrvávající pandemie zeslábla a rozvolnění opatření nám to umožnilo. Dveře kostela se otevřely v páteční podvečer 28. 5. 2021 od 18 do 20 hodin. Program měl osvědčenou strukturu z minulých let, byl rozdělen do čtyř bloků. Hudební úvod patřil krásnému sólovému zpěvu mladé zpěvačky Barbory Junkové. Následovalo promítnutí dvou filmových dokumentů. První pojednával o zaniklé dráze Počerady – Vrskmaň. Druhý, s názvem „Strupčice – obec, která již neměla existovat“, byl osobní vzpomínkou Přemysla Líbala, jenž prožil své dětství a rané mládí ve Strupčicích. Přemek za námi přijel z Dolního Hradiště na Plzeňsku. Je výborným amatérským fotografem (zachycuje především poezii přírody) a pohovořil o svém koníčku a o své spolupráci s básnířkou PhDr. Hanou Gerzanicovou. Závěr programu patřil volné prohlídce kostela, malému občerstvení před kostelem v podobě domácího pečiva, kávy a nealko nápojů, navíc spojené s koštem čtyř moravských mešních vín. Jako obvykle obdrželi návštěvníci při odchodu svíčky, které zažehli a umístili u vstupu do kostela. Jejich svit pak upozorňoval kolemjdoucí na proběhlou akci, jejímž pořadatelem byl místní Spolek přátel památek obce Strupčice pod patronátem Děkanství Jirkov a ve spolupráci s obcí Strupčice. Průvodcem večera byla Ing. Michaela Rösslerová a Miroslav Rokoš. Návštěvnost byla vzhledem k aktuální situaci poměrně dobrá, konkrétně do kostela zavítalo celkem 35 osob, z toho 3 pořadatelé, 2 účinkující a 30 návštěvníků. Atmosféra večera byla neformální. Z propagačních materiálů s tématikou Noci kostelů byly k dispozici brožurky (uvádějící místa konání NK), připínací placky, karetní kvarteta a podklady k soutěži „Po stopách sv. Ludmily“.
Všem účinkujícím i návštěvníkům moc děkujeme a těšíme se nahledanou při některé další akci.
Za pořádající Spolek přátel památek obce Strupčice Miroslav Rokoš