Svatováclavský koncert 2022: Hlahol ve Strupčicích

Letošní Svatováclavský koncert v kostele sv. Václava ve Strupčicích se konal opět v den státního svátku, tj. ve středu 28. září 2022. Tentokrát byl prologem, který předcházel sobotě 1. října, kdy probíhal hlavní den oslav tradiční Strupčické Svatováclavské pouti, spojené již potřetí se Slavnostmi česneku. Sváteční odpoledne zpříjemnil svým vystoupením smíšený pěvecký sbor Hlahol z Chomutova pod vedením sbormistra MUDr. Miroslava Šulce. Sbor zavítal Strupčic po 23 letech a svým zpěvem potěšil uši a pohladil duši zhruba 40 návštěvníků. Děkujeme.