Strupčický společenský podzim 2020 poznamenal Covid a špatné počasí

První podzimní akcí, na níž se Spolek přátel památek obce Strupčice podílel, bylo Celoškolní setkání absolventů a učitelů ZŠ Strupčice v sobotu 5. září u příležitosti 100. výročí otevření zdejší české školy. Do místního sportovního areálu, kde se akce konala, zavítalo necelých 400 účastníků, které několikrát skropil déšť. Stali se však svědky nevšední události, a to založení pomyslné „Síně slávy strupčické školy“, do níž byli uvedeni všichni učitelé a učitelky, kteří ve zdejší škole učili více než 25 let a v budoucnu se k nim jistě připojí i další. Prvními členy se stali Miloslava Želichovská (učitelka MŠ), manželé Hana a Josef Šťovíčkovi (in memoriam), Zdeněk Zdražil, Ivan Kuchynka, Dana Ostapčuková, Jitka Paliculinová, Alena Muchová, Jana Pěnkavová a Eva Kotalíková, která na naší škole učila neuvěřitelných 46 let. Poděkování za dlouholetou a obětavou práci vyjadřuje pamětní plaketa, kterou uvedení kantoři obdrželi z rukou starosty obce Strupčice Luďka Pěnkavy.
Spolek přátel památek ve spolupráci se školou připravil k této akci výstavu fotografií, kterou si přítomní mohli prohlédnout.
Spolek upozorňuje, že na obecním úřadu ve Strupčicích je v prodeji nové doplněné vydání publikace Česká škola ve Strupčicích (vydáno u příležitosti jubilea). Brožura v kostce popisuje dějiny zdejší české školy od jejího vzniku v r. 1920 do současnosti. Období po roce 1945 bylo výrazně doplněno o informace, které v průběhu let zcela zapadly, např. že v letech 1951 – 1953 byly v obci školy dvě, národní a střední, jež se v roce 1953 spojily v osmiletku. Dále obsahuje doplněné seznamy učitelů, zaměstnanců školy a mateřské školy a seznamy žáků školy až do současnosti. Brožura byla vydána v omezeném nákladu 200 ks, má 108 stran a stojí 100 Kč.
Po loňském kolosálním úspěchu premiéry akce, při níž se spojila tradiční Svatováclavská pouť s prvními Slavnostmi česneku ve Strupčicích, se letos vše obrátilo zcela naruby. Nejenže působila hrozba koronaviru, kvůli níž se obec rozhodla pořádat pouze klasickou pouť v malém formátu, ale nakonec bylo proti i počasí. V sobotu 26. září celý den vytrvale pršelo (teplota 7°C) a tak se kolotoče a houpačky ani nepohnuly a na místní sál, kde hrála country kapela Karolína, zavítalo během odpoledne 20 hostů. Reprízu výstavy fotografií u příležitosti 100. výročí otevření české školy ve Strupčicích si v obecní zasedačce nikdo neprohlédl. Částečně si strupčičtí vynahradili vše v neděli a sváteční pondělí, kdy se počasí umoudřilo a na všechny se usmálo i podzimní sluníčko.
Akcí výlučně v režii spolku byl Svatováclavský koncert. Konal v pondělí 28. září od 16 hod. v místním kostele sv. Václava. Pod vedením pana Vladimíra Kinského zde vystoupil vokálně instrumentální sbor Silentium 24 z Března u Chomutova, který již ve Strupčicích hostoval v roce 2014. Osmici šikovných zpěváků – muzikantů sledovalo něco málo přes 20 posluchačů, po koncertu nechybělo malé pohoštění před kostelem.