Strupčická Noc kostelů 2022

K projektu Noc kostelů se Strupčický kostel sv. Václava připojil už po osmé. Jeho dveře se otevřely v páteční podvečer 10. června od 18:00 do 20:30 hodin a program měl obdobnou strukturu jako v minulých letech.
Úvod proběhl tentokrát netradičně před kostelem. Byl věnován zdejším drobným památkám u příležitosti jejich osazení informačními tabulkami, na jejichž vzniku má lví podíl Ing. Arch. Martin Rössler, který je autorem jejich originální podoby. Je rovněž „tahounem“ opravy zdejšího kostela a za vše mu patří velký dík. Informační tabulky symbolicky odhalila Ing. Michaela Rösslerová, předsedkyně Spolku přátel památek a pan Luděk Pěnkava, starosta obce, který pak přítomné krátce seznámil s okolnostmi vzniku „Strupčického lapidária soch a plastik“ a pohovořil o sochách v bezprostředním okolí kostela. Přítomní také obdrželi skládací leták s obrázky a specifikací jednotlivých drobných památek v obci. Leták vydal spolek v počtu 200 ks a je k mání na obecním úřadu ve Strupčicích, ve zdejších kostelech a zdejším sportovním areálu.
Návštěvníci se potom přesunuli do vnitřního prostoru kostela, kde je uvítala varhanní intráda v podání jirkovského varhaníka pana Michala Huberta, na nějž navázalo krásné vystoupení smíšeného „Pěveckého sboru Harmonie Louny“ pod taktovkou Ing. Jiřího Kurky.
Závěr programu patřil jako obvykle volné prohlídce kostela, malému občerstvení se skvělými zákusky od Marušky a koštu čtyř moravských mešních vín. Při odchodu mohl každý návštěvník zapálit svíčku (tentokrát v barvách Ukrajiny) a umístit ji před kostel, aby upozorňovala kolemjdoucí na proběhlou akci, jejímž pořadatelem byl místní Spolek přátel památek obce Strupčice pod patronací Děkanství Jirkov a ve spolupráci s obcí Strupčice. Průvodcem večera byla Ing. Michaela Rösslerová a Miroslav Rokoš. Do kostela zavítalo celkem 30 návštěvníků. Atmosféra byla jako vždy neformální. Náš upřímný dík patří Litoměřickému biskupství za podporu celé akce a za dodaný propagační materiál s tématikou Noci kostelů, tedy za plakáty, brožurky, uvádějící místa konání NK, třetí sérii karetního kvarteta s obrázky kostelů Litoměřické diecéze, pexeso s fotkami seminaristů a zápalky. Děkujeme také všem účinkujícím a návštěvníkům a těšíme se nahledanou při některé další akci spolku.