Strupčická Noc kostelů 2020

Po vypuknutí pandemie a vyhlášení nouzového stavu, jsme dlouho nevěděli, zda se letošní Noc kostelů vůbec uskuteční. Nakonec vše dobře dopadlo a akce proběhla 12. června, tj. o týden později oproti původnímu termínu. Zdejší kostel sv. Václava byl otevřen od 18 do 20 hod. a skladba programu byla obdobná jako v létech předešlých, jen o trochu komornější. Nepozvali jsme tentokrát žádný velký sbor, který by svým počtem převyšoval počet posluchačů, hudební část „Noci“ vyplnila svým skvělým vystoupením pěvkyně Lada Bečková, na klavír ji doprovodila Taťána Černá a na housle zahrála Anežka Bečková. Potom povyprávěl starosta obce Luděk Pěnkava o svých zážitcích a postřezích ze své letošní cesty po Karibiku, kterou podnikl na konci února spolu s 3 kolegy. Promítl přitom i pořízené snímky. A když skončil, mohl si každý, kdo chtěl, kostel jen tak prohlédnout a při odchodu zapálit svíčku, která potom svítila do noci. Kostel se letos ještě nestačil příliš neprohřát, účinkující a přibližně 40 návštěvníků se tu pěkně zchladilo. Před kostelem však na ně čekalo malé občerstvení, spojené s ochutnávkou mešního vína. Domů si mohli odnést suvenýry s logem Noci kostelů: informační brožurku, zápalky, krásné připínací placky, karetní kvarteto, pohlednice, či soutěžní povídání o sv. Zdislavě – ochránkyni rodin a patronce litoměřické diecéze, jejíž 800. výročí narození si letos připomínáme. Díky všem, kdo se podílel na přípravě, účinkujícím i návštěvníkům za příjemnou atmosféru, kterou společně vytvořili. Na shledanou při další akci.