Ohlédnutí za strupčickou Svatováclavskou poutí 2019

Svatováclavská pouť patří ke Strupčicím od nepaměti. Na konci minulého století již zcela skomírala, proto ji obec v roce 2001 restartovala doplněním o kulturní a společenský program. Téměř po dvaceti letech se však formát pouti již jevil očividně jako nedostatečný. Pouť potřebovala oživení, minimálně s ohledem na dynamický růst a rozvoj obce. Novým impulsem se stala myšlenka, doplnit pouť o Slavnosti česneku, jež se zrodila v hlavě starosty obce, Luďka Pěnkavy, na podzim loňského roku. Inspirovaly jej přitom Slavnosti cibule v Račeticích, které předtím navštívil. Realizace se zdařila nad všechna očekávání. Zdejší Svatováclavskou pouť, spojenou se Slavnostmi česneku, navštívilo na 5 tisíc návštěvníků.
Proč zrovna Slavnosti česneku? Vždyť Strupčice byly proslaveny cibulí! Na to je jednoduchá odpověď! Zašlou slávu strupčické cibule, která v podstatě zanikla se zdejším zemědělským družstvem, nahradil věhlas strupčického česneku, který získal certifikát „KRUŠNOHŘÍ regionální produkt®“. Jeho pěstitel, soukromý zemědělec Lukáš Stránský, patří k největším producentům česneku v České republice.
Letošní hlavní den oslav svátku sv. Václava, patrona České země a obce Strupčice, připadl na sobotu 28. září, tedy na sváteční Den české státnosti. Součástí bohatého programu byly i výstavy pořádané naším Spolkem přátel památek obce Strupčice. Jednak to byla výstava „Tak se žilo…“ u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce, ukazující zařízení bytu a věci denní potřeby před 17. listopadem 1989. Další expozice s jednoduchým názvem „Věže“ zahrnovala artefakty z právě rekonstruovaných věží strupčického kostela sv. Václava, tj. měděné makovice s kovanými kříži, zvony a jejich součásti, dokumenty a fotografie. V rámci výstavy byly otevřeny dvě historické schránky z věží kostela. V jedné byly mince a dokumenty ze začátku roku 1993, a v druhé rozpadající se stará listina, pravděpodobně z konce 19. století, jež bude předána k rozbalení a rozluštění do rukou odborníka.
V rámci oslav byla již popáté vyhlášena a předána Cena obce Strupčice. Letos ji obdržel pan Jaroslav Vostrý za celoživotní přínos v oblasti strupčického sportu. Zároveň byl přivítán i jubilejní tisící obyvatel obce. Stala se jím nedávno narozená Amálka Fousová.
Následující den, v neděli 29. září, se ve zdejším kostele konala slavnostní mše ke cti sv. Václava a odpoledne, pod patronací spolku, Svatováclavský koncert, při kterém účinkoval smíšený školní pěvecký sbor ProRadost z Radonic pod vedením Mgr. Ivany Hiekové, před kterou je třeba smeknout. „Ukočírovat“ těleso o „normálním“ počtu 50 členů, převážně dětí, je úctyhodné. Naštěstí bylo účinkujících „jen“ 34 a tak byli s posluchači téměř v rovnováze (35 : 30). Hlasy malých i dospělých sboristů zněly vyrovnaně a příjemné melodie v jejich podání byly krásnou tečkou za letošními oslavami.