Noc kostelů 2015 ve Strupčicích a v Sušanech letos poprvé

Také v naší obci se v pátek 29. května 2015 otevřely dveře kostelů široké veřejnosti. Připojili jsme se k celostátnímu projektu Noc kostelů, při které si návštěvníci mohou zblízka a důvěrněji prohlédnout sakrální prostory a vstoupit i do míst, kam se běžně nedostanou, protože třeba právě v tu dobu probíhají bohoslužby. Noc kostelů se v kostele sv. Václava ve Strupčicích a v kostele sv. Marka v Sušanech uskutečnila poprvé. Místním pořadatelem akce byl Spolek přátel památek obce Strupčice za vydatné podpory hlavní koordinátorky projektu Kristýny Solničkové. Program ve Strupčicích probíhal od 18 hod. a hlavní slovo zde měla Jana Vargová, která zúročila své zkušenosti z dob svého „průvodcování“ ve skanzenu v Zubrnicích. Kostel a také sochy zdejšího lapidária si přišlo prohlédnout 18 zájemců a poslední odcházeli v 19,30 hod. Na strupčický program volně navazoval od 19,30 hod. program v Sušanech, kam zavítalo 25 příznivců památek. Mohli tu například shlédnout video z loňské svatomarkovské pouti, kdy do Sušan zavítal litoměřický biskupa Mons. Jan Baxant, nebo si důkladně prohlédnout stálou expozici o sušanské historii. Jen západ slunce se bohužel skryl za mraky a tak jsme jej z věže kostela tentokrát pozorovat nemohli. Dveře kostela se zavřely ve 22 hod. Závěrem lze k oběma částem zdejší Noci kostelů konstatovat, že návštěvníků sice nebylo mnoho, ale aktivně se o „problematiku“ zajímali a ohlasy na akci byly příznivé.

noc