Cihlářské muzeum Strupčice – výstava 2017

IMG_2030   Symbolicky 28. září 2017 zahájilo pod patronací Obce Strupčice a Spolku přátel památek Obce Strupčice svou činnost Cihlářské muzeum Strupčice.

Smyslem muzea je připomínat jedinečnou a bohatou historii cihlářství v obci a prezentovat ji přístupnou formou široké veřejnosti. V první fázi bude Cihlářské muzeum Strupčice fungovat pouze na internetových stránkách, jejichž podoba se připravuje. Případné vybudování skutečného hmotného muzea je dlouhodobým cílem.

Prvním hmatatelným počinem muzea bylo uspořádání jednodenní výstavy dne 30. září v rámci programu strupčické Svatováclavské pouti 2017. Expozice prezentovala několik artefaktů (předmětů) z právě dokončované opravy malého komína bývalé cihelny města Nové Sedlo (dříve Köhlerovy cihelny) ve Strupčicích, dále historické fotografie několika zdejších cihelen a jejich zaměstnanců, sbírku cihel ze strupčických cihelen a výběr zajímavých snímků z let 2011 – 2017 dvou komínů, které se v obci zachovaly do současnosti a od roku 2015 jsou součástí zdejší naučné stezky.

Rekonstrukce tzv. malého komína proběhla během léta a podzimu 2017. Komín byl opraven nákladem obce Strupčice a mohl by být v budoucnu součástí muzea se stálou expozicí.

Zatím chce muzeum shromažďovat a uchovávat informace, materiály a artefakty z průmyslové historie obce, zejména cihlářství, ale třeba i hornictví a železniční dopravy, a ty prezentovat na svých webových stránkách a formou krátkodobých výstav.