Do konce roku 2023 lze přispět na pořízení zvonů pro Strupčický kostel

V rámci veřejné sbírky na opravu kostela sv. Václava ve Strupčicích lze do konce roku 2023 přispívat na pořízení zvonů pro tento kostel. Pro tento účel lze finanční prostředky poukázat na účet veřejné sbírky obce Strupčice, vedený u Komerční banky, číslo účtu 115-2406820227/0100, variabilní symbol 333, zpráva pro příjemce: zvony. Dárci budou uvedeni v soupisu … [Čti více…]

Pozvánka na Žehnání zvonů ve Strupčicích v neděli 3. 12. 2023

Spolek přátel památek spolu s Obcí Strupčice a Děkanstvím Jirkov vás srdečně zve na jedinečnou akci, jejíž periodicita se neměří na dny, měsíce či roky, ale obvykle na staletí. V naší obci proběhne po 100 letech. Ano, jde o žehnání zvonů, někdy označované jako svěcení. To předchozí žehnání proběhlo ve Strupčicích 13. května 1923. Historické … [Čti více…]

Z činnosti Spolku přátel památek na podzim 2023

V sobotu 23. září uspořádal spolek v rámci oslav tradiční strupčické Svatováclavské pouti spojené se Slavnostmi česneku zajímavou výstava fotografií. Dvojice snímků porovnávaly stav některých domů ve Strupčicích v roce 1984 a v roce 2023. Hned vzápětí, v čtvrtek 28. září, následoval Svatováclavský koncert na společenském sále Hospody Ve Dvoře, na němž vystoupil vystoupil skvělý … [Čti více…]