Benefiční Vánoční koncert v Chomutově

Spolek „Proč bychom se netěšili“ z Vrskmaně – Zaječic uspořádal v sobotu 10. prosince v chomutovském kostele sv. Ignáce dobročinný Vánoční koncert O naději. Část výtěžku z dobrovolného vstupného ve výši 4 000 Kč byla věnována na pořízení nových zvonů pro strupčický kostel sv. Václava. Na koncertu vystoupila pražská skupina Antikvartet Dušana Vančury, chomutovský smíšený sbor NA-HLAS! a strup-čický školní sbor pod vedením Pavla Stránského. Pro všechny to byl opravdu nevšední zážitek. Mnohokrát děkujeme spolku za uspořádání koncertu a za poskytnutý dar na dobrou věc, a návštěvníkům za jejich štědrost. Snad k ní přispělo i na místě vystavené krásné malé dílko paní Hany Hruškové – z hlíny vytvořený a v peci vypálený „Strupčický kostelíček“. Loni jsme od spolku „Proč bychom se netěšili“ obdrželi 7 150 Kč, takže dohromady už 11 150 Kč. Ještě jednou: velký dík!