6. členská schůze spolku

V neděli 29. října 2017 proběhla 6. členská schůze spolku. Na ní byla, za odstoupivší Janu Vargovou, zvolena nová předsedkyně Michaela Rösslerová. Změnilo se i sídlo spolku – novým sídlem jsou Strupčice 51, 431 14 Strupčice. Členové také projednali plán akcí na rok 2018 – měly by být minimálně tři: Noc kostelů, Svatováclavský koncert a Vysazení Stromu svobody u příležitosti 100. výročí vyhlášení samostatné Československé republiky. Určitě lze počítat i s aktivitou Cihlářského muzea.